top of page
Solavskjerming

Valget av glass har sterk påvirkning på kjølebehovet. Glass i vegg bestråles med opptil 850 w/ m2 solvarme. Norge er spesielt utsatt med klar luft og lave solvinkler. Den mengden varme som slipper inn gjennom glasset, kan reguleres ved bruk av solstoppglass med forskjellige grader av avskjerming.

 

Klart isolerglass slipper inn ca. 80 % av solvarmen. Solstopp 4 slipper bare inn 17 %. Dette påvirker inneklima og kjølebehov. Kombinasjoner av solstopp og energistopp gir bedre mulighet for bruk av glass i miljøer med høye krav til inneklima.

 

Solstoppglass fjerner solvarmen fra bygget uten bruk av energi og uten krav til service og vedlikehold. Det er et billig og miljøvennlig alternativ. Siden 50 % av solvarmen kommer som synlig lys, vil solskjermende glass dempe sollyset. Det er ved produksjon lagt vekt på at standard solstoppglass skal ha nøytral farge. For spesielle fasader kan farget/ reflekterende glass leveres. Ved dagslysbehov kan mindre deler av glassveggen bygges med klart glass.

 

Glassfabrikkens Solstopp klasser

 

Solstopp 1
Lysinnslipp 70% - Solvarmeinnslipp 35%

 

Solstopp 2
Lysinnslipp 66% - Solvarmeinnslipp 33%

 

Solstopp 3
Lysinnslipp 50% - Solvarmeinnslipp 25%

 

Solstopp 4
Lysinnslipp 30% - Solvarmeinnslipp 17%

 

Pilkington glassfakta 2018

Pilkington Glassfakta 2018 -Solavskjerming

Pilkington Suncool glass – Datablad

Pilkington Activ Suncool glass – Datablad

Pilkington Brosjyre – Solavskjerming

 

Relaterte linker

Glassfabrikkens brosjyre – Glassvalg

bottom of page