top of page
Sikkerhet

Personskade som følge av kollisjon med glass hindres ved bruk av herdet, laminert eller herdet laminert glass. Disse glasstypene er billige og lett tilgjengelige og brukes i inngangspartier og andre trafikkerte områder.

 

Økt krav til sikkerhet krever seigere glass, noe som oppnås ved laminering av glass-vinylfolie-glass i flere lag avhengig av krav til beskyttelse.

 

Innbruddshemmende glass kan erstatte gitter og gi rabatt i forsikringsavtalen. Brannhemmende glass og skuddsikkert glass forutsetter også riktig valg av innramming og innfesting.

 

Glassfabrikkens Innbruddstopp klasser

 

Innbruddstopp 1

8,76mm laminert

 

Innbruddstopp 2

11mm multilaminat

 

Innbruddstopp 3

18mm multilaminat

 

Pilkington glassfakta 2018

Pilkington Glassfakta 2018 – Sikkerhet

 

Relaterte linker

Glassfabrikkens brosjyre – Glassvalg

bottom of page